trener TrenerProwadzę szkolenia w oparciu o autorskie scenariusze z tematyki:

 • budowanie zespołów, integracja,
 • rozwój osobisty, kształtowanie swojej ścieżki rozwoju, planowanie kariery,
 • asertywność, pewność siebie,
 • trening twórczości, trening kreatywności, gry i zabawy rozwijające kreatywność,
 • (auto)motywacja,
 • efektywna komunikacja i sztuka wystąpień publicznych i autoprezentacji,
 • radzenie sobie ze stresem, trening relaksacyjny, wizualizacja, treningi uważności, arteterapia, rozwój przez sztukę,
 • tworzenie dokumentów aplikacyjnych CV i LM,
 • profilaktyka zachowań ryzykownych, promocja zdrowia,
 • jak skutecznie przejść rozmowę rekrutacyjną, znaleźć wymarzoną pracę,
 • przywództwo, zarządzanie zespołem,
 • szkolenia TtT (Train the Trainers),
 • zarządzanie sobą w czasie, planowanie budżetu,
 • zarządzanie projektem,
 • profesjonalna obsługa klienta,
 • coaching,
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • inne.

Serdecznie polecam szkolenia z wykorzystaniem aktywnych metod szkoleniowych. Projekty szkoleniowe, warsztaty czy wykłady poprzedzone są diagnozą potrzeb szkoleniowych i uzgodnieniem oczekiwanych rezultatów i celów uczestników. Moduły wzbogacone są o moduły wdrożeniowe, elementy coachingu.
Twórcze zadania, niestandardowe sytuacje, aktualna wiedza, zaskakiwanie odbiorcy czy wykorzystywanie rekwizytów – to moja specjalność.